Site Overlay

Wynajem długoterminowy czy leasing bmw – co jest bardziej opłacalne?

Mówiąc o leasingu bmw, zwykle mamy na myśli jego formę klasyczną. Definiując zatem najprościej, finansowanie, które połączone jest jednocześnie z wykupieniem auta po zakończonej umowie. Leasing bmw może być spotykany w dwóch typach: leasingu finansowego, jak również operacyjnego. 

Warto jednakże podkreślić, iż sam najem długoterminowy BMW to również operacyjny leasing, jednakże z taką różnicą, iż po zakończeniu się umowy, samochód nie będzie kupowany, ale zwracany do instytucji finansującej. Wynajem BMW może występować w różnorodnych odmianach, jak na przykład full service leasingu albo samochód w abonamencie. 

Opłata za użytkowanie czy może spłata wartości? 

Istnieje pewna cecha, która odróżnia od siebie leasing od wynajmu długoterminowego. Będzie to wysokość raty miesięcznej. Jeżeli mowa jest o leasingu, przedsiębiorcy spłacają wartość auta, która została zwiększona o marżę, czyli po prostu zarobek tego, kto tę operację finansuje. 

W przypadku długoterminowego wynajmu, poza marżą, użytkownicy płacą również za używanie samochodu, nie spłacając. Cena jego wartości nie jest zatem przez nich spłacana. Dlatego też miesięczne raty w wypadku wynajmu mogą być niższe, aniżeli raty w leasingu samochodowym. 

Z wykupem czy też może bez niego? 

Najważniejszą kwestią, która odróżnia leasing BMW X2 od długoterminowego wynajmu, jest opcja wykupienia auta. Po skończonej umowie leasingowej, zwykle dochodzi do wykupu auta za wartość symboliczną. Jeżeli wygaśnie nam umowa w wypadku wynajmu, samochód musi zostać zwykle zwrócony do instytucji finansującej. 

BMW X2

Warto tutaj dodać, iż wykup będzie w teorii możliwy, niemniej za dość wysoką wartość, szacowaną przez finansującego, która zbliżona będzie do wartości rynkowej auta w chwili skończenia danej umowy. Zatem można powiedzieć, iż jest to jedna z najważniejszych wad długoterminowego najmu.